Milloin tavarassa on virhe?

Tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Muutoin tavarassa on virhe. Tavaran virhe näissä yhteyksissä on käsite, joka tarkoittaa nimenomaan sitä, ettei myyty tavara vastaa sitä, mitä ostajalla on ennakkotietojen perusteella ollut perusteltua aihetta olettaa. Tavarassa ei siis tarvitse olla mitään konkreettista virhettä ja myyty tavara voi toiselle ostajalle olla täysin virheetön.

Tavaran tulee soveltua tarkoitukseen, johon kyseisiä tavaroita yleensä käytetään. Tavaran tulee soveltua myös siihen erityiseen tarkoitukseen, josta myyjän katsotaan kaupantekohetkellä tienneen, eikä hän ole ostajalle ilmoittanut, ettei tavara mahdollisesti sovellu aiottuun käyttötarkoitukseen. Tavaran mukana tulee seurata ohjeet, jotka ovat tarpeen tavaran asentamiseksi tai kokoamiseksi käyttötarkoitustaan vastaavaksi.

Tavaran tulee olla myyjän antaman kuvauksen mukainen ja vastattava ominaisuuksiltaan myyjän kertomaa. Tavara pitäisi olla tarkoituksenmukaisesti pakattu, jos pakkaus on tarpeen tavaran säilyttämiseksi tai suojaamiseksi. Lisäksi tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on kulloinkin kyseessä olevan tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Jos tavara poikkeaa jostakin edellä mainituista, siinä on virhe. Virheenä ei kuitenkaan saa vedota seikkaan, josta ostajan täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä.

Nopeaa apua lakiasioihin.