”Sellaisena kuin se on” –ehto?

Tavaraa myytäessä käytetty ”sellaisena kuin se on” –ehto tai muu yleinen varauma ei yksistään vapauta myyjää virhevastuusta. Varaumista huolimatta tavarassa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Ehdon käyttäminen ei vapauta vastuusta, jos myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Virhe on aina käsillä myös silloin, jos tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää. Virheeseen tulee vedota kohtuullisessa ajassa kaupan tekemisestä.

Nopeaa apua lakiasioihin.