Hinnanalennus vai palvelussopimuksen purku?

Jos virheen oikaisu ei ole mahdollista tai jos oikaisua ei suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun tilaaja on ilmoittanut virheestä, tilaaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Hinnanalennus on yleensä ensisijainen keino palvelussopimuksen purkamiseen nähden.

Vaikka palveluksen suorittaminen on kesken, saa tilaaja purkaa toimeksiantosopimuksen suorittamatta olevalta osalta, jos on painavia syitä olettaa, että suorituksessa tulee olemaan virhe.

Siltä osin kuin palvelus on suoritettu, tilaaja saa purkaa sopimuksen, jos muuta seuraamusta ei voida pitää hänen kannaltaan kohtuullisena.

Nopeaa apua lakiasioihin.