Onko mahdollista saada vahingonkorvausta palveluksen virheen vuoksi?

Palveluksen virheellisyydestä johtuen toimeksiannon tilaajalla on oikeus vahingonkorvaukseen. Korvausta on mahdollista saada tilaajalle tai tämän perheenjäsenelle palveluksen virheestä aiheutuneesta henkilö- ja esinevahingosta. Välillisen vahingon toimeksisaaja on velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan.

Palveluksen suorittamiseen käytetystä materiaalista muulle omaisuudelle mahdollisesti aiheutuva vahinko voi tulla korvattavaksi, jos vahinko kohdistuu omaisuuteen, jolla on välitön käyttöyhteys palveluksen kohteeseen. Palvelukseen käytettävän materiaalin virheistä tilaajalla on oikeus esittää vaatimus suoraan materiaalin toimittajalle. Materiaalin toimittaja on vastuussa virheestä, ellei virhe ole aiheutunut huolimattomudesta sen jälkeen kun toimittaja on luovuttanut materiaalin palveluksen suorittajalle.

Nopeaa apua lakiasioihin.