Saako toimeksisaaja kieltäytyä suorituksesta?

Palveluksen hinta voi olla sovittu maksettavaksi etukäteen joko kokonaan tai osaksi. Jos tilaaja ei sovittua ennakkomaksua suorita, on toimeksisaajalla oikeus pidättyä suorituksesta, kunnes hän saa maksun. Suorituksen keskeyttämisestä hänen on viipymättä ilmoitettava tilaajalle.

Toimeksisaajan on kuitenkin suoritettava vaaran torjumiseksi välttämättömät toimenpiteet. Toimeksisaajalla on oikeus korvaukseen niistä ylimääräisistä kustannuksista, jotka suorituksen ennenaikaisesta keskeyttämisestä aiheutuvat.

Nopeaa apua lakiasioihin.