Saako toimeksisaaja tehdä ns. lisätöitä?

Toimeksisaaja voi palvelusta suorittaessaan havaita tarpeen lisätöihin, joista ei ole toimeksiantosopimuksessa tilaajan kanssa sovittu. Lisätyöt on usein tarkoituksenmukaista ja tilaajan edun mukaista suorittaa samassa yhteydessä sovittujen toimenpiteiden kanssa. Toimeksisaajan on pääsääntöisesti pyydettävä tilaajalta lupa lisätöiden suorittamiseen.

Jos tilaajaa ei kohtuullisessa ajassa tavoiteta, lisätyöt saa suorittaa vain, jos niistä perittävät kustannukset ovat rahamäärältään vähäiset tai vähäiset suhteessa sovitun palveluksen hintaan. Lisätöiden kustannukset eivät kuitenkaan saa johtaa mahdollisesti sovitun enimmäishinnan ylittymiseen.

Jos lisätyöt ovat sen laatuisia, ettei niitä voi lykätä aiheuttamatta vaaraa terveydelle tai omaisuudelle, toimeksisaajan on viipymättä ilmoitettava tilaajalle havaitsemistaan turvallisuutta vaarantavista seikoista.

Nopeaa apua lakiasioihin.