Onko vahingonkorvaus mahdollinen viivästyksen vuoksi?

Tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii toimeksisaajan viivästyksen vuoksi. Toimeksisaaja voi vapautua korvausvastuusta, jos hän kykenee osoittamaan, että viivästys johtuu hänestä riippumattomasta syystä, jota hän ei kohtuudella olisi voinut ottaa huomioon toimeksiantosopimusta tehtäessä.

Välillisen vahingon toimeksisaaja on velvollinen korvaamaan vain, jos viivästys tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan. Välillisenä vahinkona pidetään mm. tulon menetystä, joka tilaajalle aiheutuu sopimusrikkomuksen tai siitä johtuvien toimenpiteiden vuoksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.