Kuolemansyyn selvittäminen on tietyissä tilanteissa poliisin tehtävä. Hautauslupa annetaan vasta kun kuolinsyy on selvitetty. Kuolinsyy voidaan selvittää lääketieteellisesti tai oikeuslääketieteellisesti. Sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa normaaliolosuhteissa kuolleiden kuolinsyy selvitetään ilman poliisia. Poliisi selvittää kuolemansyyn seuraavissa tilanteissa;

Kuolemansyyn selvittäminen poliisijohtoisesti

Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole ollut lääkärin hoidossa. Poliisi selvittää kuolinsyyn myö silloin kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tai kun on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä. Kuolemansyy selvitetään poliisijohtoisesti myös silloin kun kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi.

Olennainen osa kuolemansyyn selvittämistä edellä mainituissa tilanteissa on oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus. Ruumiinavauksen tekee oikeuslääkäri tutkintaa johtavan komisarion määräyksestä. Vainajan oikeulääketieteelliseen ruumiinavaukseen kuljettamisesta aiheutuneista kustannuksista vastaa poliisi. Kuljettaja on tarjouskilpailun voittanut hautausurakoitsija. Oikeuslääketieteellisen ruuminavauksen jälkeen annetaan hautauslupa.

Jos ”normaalissa” lääketieteellisessä ruuminavauksessa ilmenee seikkoja, joiden mukaan on syytä epäillä rikosta, tapaturmaa, itsemurhaa, myrkytystä tai ammattitautia on tästä välittömästi ilmoitettava poliisille.

Nopeaa apua lakiasioihin.