Kuolinpesän saatavat voidaan periä kuolinpesälle samoin edellytyksin kuin ne olisi voitu periä perinnönjättäjälle tämän vielä eläessä.

Kuolinpesän saatavilla tarkoitetaan yleensä niitä saatavia, jotka on ollut perinnönjättäjän henkilökohtaisia saatavia tämän vielä eläessä. ”Saatava” on oikeus tulevaisuudessa tulevaan suoritukseen. Esimerkiksi, jos henkilö lainaa rahaa toiselle henkilölle, syntyy silloin lainan ottajalle velka antajaa kohtaan ja lainan antajalle saatava lainan ottajaa kohtaan.

Kun henkilö kuolee, hänen oikeutensa ja velvollisuutensa siirtyvät sellaisinaan hänen oikeudenomistajilleen eli ”kuolinpesälle”. Kuolleen henkilön oikeuksia tulee hallinnoimaan hänen oikeudenomistajansa eli käytännössä hänen perillisensä, joilla on osakkuusasema kuolinpesässä. Kuolipesän saatavat voidaan kotiuttaa samoin edellytyksin, kuin mitä perinnönjättäjä olisi voinut ne kotiuttaa. Kotiuttamisella tarkoitetaan siis sitä, että saatava huolehditaan maksetuksi kuolinpesälle.

Saatavat voivat olla kertaluonteisia tai pitkäaikaisia, toistuvia saatavia. Yleisin kuolinpesän saatava on veronpalautus, jonka peruste ja määräkin voi olla selvillä silloin, kun kuolinpesä syntyy, mutta joka maksetaan vasta seuraavan verovuoden loppupuolella. Lisäksi kuolinpesässä on tavanomaisesti saatavina erilaisia jäsenosuusmaksujen palautuksia. Toistuvista saatavista tyypillinen esimerkki on vuokrasaatavat, jotka toistuvat kuukausittain. Kun henkilö kuolee, siirtyy oikeus periä vuokra kuolleelta henkilöltä tämän oikeudenomistajille eli kuolinpesälle.

Perinnönjättäjän kuolihetkellä avoinna olevat saatavat pitää merkitä perukirjaan. Kuolinhetkellä avoinna olevat saatavat tarkoittavat niitä saatavia, joiden peruste on olemassa sillä hetkellä, kun perinnönjättäjä kuolee. Esimerkiksi vuokrasaatavista perukirjaan merkitään vain ne vuokrasaatavat, joihin perinnönjättäjälle oli syntynyt oikeus, mutta joita ei ollut vielä maksettu kuolinhetkellä. Sen sijaan kuolinhetken jälkeen tulevat vuokrat jätetään perukirjan ulkopuolelle. Ne ovat kuolinpesän tuloa, jota kuolinpesä kantaa itsenäisesti.


Lähde §: perintökaari

Lue lisää perunkirjoituksen tarkoituksesta.

Suomen Juristit Oy
07.03.2017

Nopeaa apua lakiasioihin.