Kuolinpesän veronpalautus toimii samalla tavalla kuin henkilöverotuksessakin. Kuolinpesä täyttää oman veroilmoituksen ja liikaa maksetut verot palautetaan.

Kuolinpesällä voi olla omia tuloja, omia menoja ja omia tulonhankkimisesta johtuvia menoja. Kuolinpesä voi ostaa, myydä, lahjoittaa, vuokrata ja tehdä muita oikeustoimia, joita yksityishenkilökin voi tehdä.

Kuolinvuoden verotus

Kuolleen henkilön kuolinvuoden verotus toimitetaan samalla tavalla kuin silloin, jos henkilö olisi elänyt vuoden loppuun asti. Tuloina verotetaan tulot, jotka henkilö sai verovuonna ennen kuolemaansa sekä tulot, jotka kuolinpesä sai kuolinvuonna henkilön kuoleman jälkeen. Verotuksessa myönnetään samat vähennykset, jotka kuolleelle henkilöllekin olisi myönnetty.

Kuolinvuotta seuraavien vuosien verotus

Kuolinvuotta seuraavina vuosina kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvollisena. Kuolinpesä on siis oma verotusyksikkö. Jos kuolinpesällä on tuloja, esimerkiksi vuokratuloja, ne katsotaan kuolinpesän tuloksi eikä niitä jaeta verotuksessa osakkaiden tuloiksi.

Kuolinpesän verotus on periaatteessa samanlaista kuin luonnollisen henkilönkin verotus. Kuolinpesällä voi olla ansio- ja pääomatuloja sekä yritystuloa. Ansiotulojen verotus on progressiivista, kuten yksityishenkilölläkin ja pääomatuloista maksetaan vero normaalisti pääomatulon verotussäännösten mukaisesti. Pääomatuloja ovat ovat pesän omistaman varallisuuden tuottamat tulot, kuten vuokratulot ja puun myyntitulot.

Kuolinpesän veronpalautus

Kuolinpesälle maksetaan veronpalautusta samoin edellytyksin kuin muillekin. Jos kuolinpesä saa veronpalautusta, se maksetaan verottajan tiedossa olevalle kuolipesän tilille. Ellei kuolinpesällä ole tiliä, minne veronpalautukset voitaisiin maksaa, ne maksetaan ns. maksuosoituksena. Veronpalautukset maksetaan yhtenä suorituksena kuolinpesälle, eikä niitä voi jakaa siten, että ne maksettaisiin osina suoraan kullekin kuolinpesän osakkaalle.

Lue lisää jakamattoman kuolinpesän verotuksesta.

Ella Suitiala

Artikkelin kirjoittaja:

Ella Suitiala
Lakimies – OTM
Suomen Juristit Oy
08.04.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.