Kuolleena löydetty riistaeläin kuuluu pääsääntöisesti alueen metsästysoikeuden haltijalle. Metsästysoikeuden haltijalla on kuitenkin oikeus riistaeläimeen vain jos tällä on oikeus metsästää samaa riistaeläinlajia alueella.

Jos riistaeläintä on metsästetty pyyntiluvan nojalla (esim. hirvi), saa alueen metsästysoikeuden haltija halutessaan pitää eläimen, jos hänellä on samanlainen pyyntilupa. Muussa tapauksessa eläin kuuluu sen omistajalle. Jos kenelläkään ei ole pyyntilupaa riistaeläimeen, kuolleena tavattua riistaeläintä ei saa pääsääntöisesti ottaa haltuun.

Kuolleena löydetty riistaeläin – poikkeukset

Jos merialueella on tavattu kalanpyydyksestä kuolleena halli tai itämenerennorppa, kuuluu eläin pyydyksen omistajalle. Jos hirvieläin, metsäkauris tai villisika on kuollut liikenteessä tai lopetettu sen vuoksi, että se on ollut osallisena liikenneonnettomuudessa, kuuluu eläin kolaripaikan riistanhoitoyhdistykselle.

Viranomaiset eivät hautaa eläimiä

Jos kuolleena löydetty riistaeläin aiheuttaa haittaa, voi se jolle haitta aiheutu, haudata tai hävittää eläimen omalla kustannuksellaan. Tällainen eläin voi olla esim. keväällä mökkirantaan ajautunut jäihin pudonnut hirvi.

Ilmoitusvelvollisuus

Kuolleena löydetystä ahmasta, karhusta, ilveksestä, sudesta ja saukosta on viipymättä ilmoitettava riistantutkimusta tekevälle tutkimuslaitokselle sekä alueen riistanhoitoyhdistykselle. Kuollut eläin tai osa siitä voidaan toimittaa tutkimuslaitokselle sen suostumuksella tai kustannuksella. Edellä mainitut eläimet kuuluvat valtiolle, jos ne on lopetettu poliisilain perustella.  Riistaeläimestä ilmoitus tehdään metsästysoikeuden haltijalle sekä alueen riistanhoitoyhdistykselle.

Nopeaa apua lakiasioihin.