Kynnysarvojen merkitys on hankintamenettelyn valinnassa keskeinen. Menettelyä koskevat vaatimukset vaihtelevat riippuen hankinnan rahallisesta arvosta.

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Hankintayksikkö on se, joka kilpailuttaa ja valitsee toimittajan. Hankintayksikkö voi toki päätyä myös suorahankintaan, mutta vastaa tällöin menettelyn lainmukaisuudesta.

Kynnysarvojen merkitys hankintamenettelyyn

Euromääräisesti kaikista suurimmat hankinnat ylittävät nk. EU-kynnysarvot. Toisessa kategoriassa ovat ne hankinnat, jotka ylittävät kansalliset kynnysarvot, mutta eivät EU-kynnysarvoja. Kolmanneksi hankinta voi olla sellainen, joka ei ylitä edes kansallisia kynnysarvoja. Jokaisessa kategoriassa on omia menettelysääntöjään siitä, miten hankinta on suoritettava.

Erilaisten menettelyiden tarkoituksena on antaa hankinnan suuruuteen suhteutettuna kohtuulliset määräykset siitä, miten turvataan julkisten varojen kestävä käyttö. Samalla myös tehdään hankintamenettelyistä läpinäkyvämpää.

 

 

Nopeaa apua lakiasioihin.