Lähestymiskiellon rikkominen on rikos, johon voi syyllistyä lähestymiskieltoon määrätty. Lähestymiskielto voidaan määräät perusmuotoisena, laajennettuna tai perheen sisäisenä. Lähestymiekieltoa voi hakea se, joka kokee henkensä, terveytensä, vapautensa tai rauhansa olevan vaarassa. Lähestymiskiellon tarkoitus on estää rikoksia ja uhkia ennakolta ja parantaa viranomaisten mahdollisuuksia puuttua vakavaan häirintään.

Perusmuotoisessa lähestymiskiellossa kieltoon määrätty henkilö ei saa tavata suojattavaa henkilöä eikä muutenkaan ottaa häneen yhteyttä tai yrittää sitä. Suojattavaa henkilöä ei saa myöskään seurata tai tarkkailla.

Laajennettu lähestymiskielto sisältää edellä mainitun lisäksi kiellon liikkua esim. suojeltavan kodin tai työpaikan läheisyydessä.

Lähestymiskiellon rikkominen

Jos lähestymiskieltoon määrätty rikkoo lähestymiskieltoa koskevassa ratkaisussa yksilöityä tieto hänet tuomitaan lähestymiskiellon rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Lähestymiskiellon rikkomiseen liittyy tekona usein näyttöongelmia, ellei kiellon rikkomisella ole ulkopuolisia todistajia. Jos mahdollista yhteydenotot ja niiden yritykset kannattaakin säilyttää puhelimessa ja muissa tiedonsiirtovälineissä.

Lähestysmiskiellon rikkomisesta kannattaa ilmoittaa poliisille, joka kirjaa tapahtuneesta rikosilmoituksen. Kiellon rikkoja voi joutua kiinniotetuksi poliisilain perusteella, vaikka rikos ei olisi vielä täyttynyt, mikäli se on tarpeen rikoksilta ja häiriöiltä suojaamiseksi. eikä paikalta poistamista tai muuta lievempää toimenpidettä voida pitää riittävänä toimenpiteenä. Lähestymiekiellon rikkoja voi joutua kiinniotetuksi myös rikosperusteisesti jos on olemassa vaara rikoksen jatkumisesta.

Useimmiten ohessa muitakin rikoksia

Tyypillisesti lähestymiskieltoa rikotaan niin, että syyllistytään myös muihin rikoksiin. Tyypillisesti lähestymiskiellon rikkomiset tapahtuvat kotirauhan suojaamassa paikassa. Näistä muista teoista; esim. kotirauhan rikkominen, laiton uhkaus ja pahoinpitelyrikokset määrätään rangaistus kustakin teosta erikseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.