Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta on säädetty vuonna 2006. Lain tarkoitus on turvata työsuojelua koskevien säännösten noudattaminen. Tämän lisäksi laki edistää työympäristöä ja työolosuhteita viranomaisvalvonnan sekä työnantajan ja työntekijän yhteistoiminnan avulla.

Laissa määritellään muun muassa työsuojeluviranomaisten velvollisuuksia ja toimivaltuuksista sekä menettelystä työsuojeluviranomaisten valvoessa  työsuojelua koskevien säännösten noudattamista. Lailla säädetään pääsääntöisesti kaksi asiaa: siitä, miten työsuojelusäännösten noudattamista valvotaan sekä työnantajan ja työntekijöiden välisestä työsuojelun yhteistoiminnasta työpaikalla. Valvontalaki tehostaa viranomaisvalvontaa ja varmistaa työntekijöiden osallistumismahdollisuudet työsuojeluasioiden yhteistoimintaan. Tässä yhteydessä valvonta tarkoittaa työsuojeluviranomaisten toimenpiteitä sekä toimintaa, joilla nämä huolehtivat säädöksien noudattamisesta.


Lue lisää työsuojelusta.

Lähde §: laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta.


Suomen Juristit Oy
20.7.2016
(Päivitetty 6.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.