Vanhempien elatusvastuun laajuutta arvioitaessa otetaan huomioon myös lapsen kyky ja mahdollisuudet itse vastata elatuksestaan. Kun toinen tai molemmat vanhemmista velvoitetaan maksamaan lapselle elatusapua, yksi arvioinnin lähtökohta on lapsen elatuksen tarpeen arvioiminen. Lapsen tulot tai muu varallisuus voivat vähentää elatuksen tarvetta ja siten myös vanhempien elatusvastuun määrää. Tätä on kuitenkin rajattu, eikä kaikkia lapsen tuloja oteta huomioon elatuksen tarpeessa.

lapsen ansiotulot

Lapsen vähäisiä ja satunnaisia ansiotuloja ei tule ottaa huomioon elatusavun laajuudessa. Tällaisia tuloja ovat muun muassa loma-aikaan tai koulun ohella tehdystä työstä saatava tulo. Näiden tulojen käyttämistä elatukseen ja perustarpeisiin ei ole katsottu kohtuulliseksi, eikä tällaista työtä pidetä itsensä elättämisenä. Käytännössä lapsen saamat ansiotulot katsotaankin pääsääntöisesti vähäisiksi ja satunnaisiksi.

Lapsen ansiotulot otetaan huomioon silloin, kun hänellä on säännöllisesti vähäistä suurempia ansiotuloja. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun lapsi aloittaa alaikäisenä täysipäiväisen työnteon. Lapsen säännölliset ja vähäistä suuremmat ansiotulot eivät kuitenkaan täysin syrjäytä vanhemman elatusvelvollisuutta, vaan lapsen elatuksen tarpeesta vähennetään osuus, jolla hänen kohtuuden mukaan voidaan edellyttää itse vastaavan elatuksestaan. Kohtuullisuus ja osuuden määrä arvioidaan tapauskohtaisesti.

lapsen pääomatulot ja varallisuus

Lapsen pääomatulot eli esimerkiksi osinkotulot, vuokratulot tai henkivakuutuksen tuotto vaikuttavat elatusavun määrään. Lapsen elatuksesta aiheutuvista kustannuksista eli elatuksen tarpeesta vähennetään pääomatulojen nettomäärä. Sen sijaan lapsen varallisuutta ei lähtökohtaisesti oteta huomioon elatuksen tarpeessa. Mikäli varallisuutta kuitenkin on huomattavasti, lapsen elatuksen tarpeesta vähennetään kohtuulliseksi harkittava määrä. Kohtuullisuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Varojen käyttö on kohtuullista esimerkiksi silloin, kun lapsella on huomattava määrä varallisuutta, mutta elatusvelvollinen on vähävarainen.


Lue lisää elatusavusta.

Lähde: laki lapsen elatuksesta, oikeusministeriön ohje lapsen elatusavun suuruuden laskemiseksi


Suomen Juristit Oy / Trainee
08.09.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.