Lastensuojeluasian vireille tulo

Lastensuojeluasia tulee vireille lastensuojeluilmoituksella. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa. Joillakin ammattihenkilöillä on myös velvollisuus tehdä ilmoitus salassapitovelvollisuuden estämättä. Tällainen velvoite on esimerkiksi opettajilla. Myös yksityinen henkilö voi tehdä ilmoituksen, mutta heillä ei ole tähän velvollisuutta. Ilmoitus tehdään, kun joku havaitsee lapsella olevan lastensuojelun tarve. Lastensuojeluasia voi tulla vireille myös ilman erillistä ilmoitusta, jos sosiaalityöntekijä muuten saa tiedon lastensuojeluntarpeessa olevasta lapsesta.

Kun lastensuojeluasia tulee vireille, lastensuojeluviranomainen suorittaa välittömästi arvioinnin lapsen kiireellisen lastensuojelun tarpeesta. Lisäksi on tehtävä selvitys lastensuojelun palveluiden tarpeesta. Näitä toimenpiteitä ei tarvitse tehdä, jos ilmoitus näyttää turhalta.

Arvio kiireellisen lastensuojelun tarpeesta on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta. Arvion on oltava valmis viimeistään kolmessa (3) kuukaudessa.

Lastensuojeluasiakkuus alkaa, kun palvelutarpeen arvioinnin perusteella todetaan, että lapsi tarvitsee lastensuojelun palveluita. Jos tukea tai palveluita annetaan jo ennen arvioinnin valmistumista, asiakkuus alkaa tuona ajankohtana.

Nopeaa apua lakiasioihin.