Auton tai moottoripyörän kuljettamiseen oikeuttavia ajokorttilupia myöntää poliisi. Lupaa tulee hakea kirjallisesti ja henkilökohtaisesti oman kunnan poliisilta. Poliisin luvista perimät maksut tulee yleensä maksaa jo hakemusvaiheessa. Ajokorttilupa-hakemukseen tulee liittää myös 2 passikuvaa, nuorison terveystodistus, lääkärintodistus ajokorttia vasten sekä huoltajien kirjallinen suostumus alaikäisen ollessa hakijana. Ajokortin hakijalla ei saa olla voimassaolevaa ajokieltoa jossakin toisessa EU – tai ETA – valtiossa.

Lue lisää ajoneuvon kuljettamiseen vaadittavasta ajo-oikeudesta

Lähde §: ajokorttilaki

Nopeaa apua lakiasioihin.