Rikoslaissa rangaistaviksi säädettyjä tieliikennerikoksia ovat liikenneturvallisuuden vaarantaminen, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, rattijuopumus, törkeä rattijuopumus, kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta, liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla sekä liikennepako tieliikenteessä. Näihin syyllistynyttä seuraa yleensä käräjäreissu.

Rattijuopumukset sekä törkeät tekomuodot menevät aina syyttäjän ajamina käräjäoikeuden käsiteltäviksi. Lievemmistä rikoksista voidaan määrätä sakkoa rangaistusmääräysmenettelyssä. Sakkoa on mahdollista vastustaa, jolloin juttu käsitellään oikeudessa. Rattijuopumusrikoksista sekä liikenneturvallisuuden vaarantamisrikoksista seuraa tekijälle miltei poikkeuksetta ajokielto, jonka pituus riippuu ensisijassa teon vakavuudesta. Ajokortin tarve otetaan ajokiellon pituutta harkittaessa huomioon.

Lue lisää liikennesääntöjen rikkomisesta.

Lähde §: rikoslaki

Nopeaa apua lakiasioihin.