Maastossa ajaminen edellyttää viidentoista vuoden ikää. Toisen maalla saa ajaa vain maanomistajan luvalla. Merkityille moottorikelkkareiteille vaaditaan T-luokan ajokortti. Reiteillä ja muualla maastossa saa ajaa maksimissaan 60km/h ja jäällä 80km/h. Reellä henkilöitä vedettäessä on suurin sallittu enimmäisnopeus 40 km/h. Moottorikelkkareitillä sitoo myös tieliikennelain yleinen tilannenopeus: vauhti on sovitettava tilanteen mukaan.

Moottorikelkkareiteillä valojen käyttö on pakollista ja reiteillä on oikeanpuoleinen liikenne. Tien ja kelkkailureitin risteyksessä reitiltä tulija on väistämisvelvollinen. Moottorikelkkareitillä ei saa ajaa muilla ajoneuvoilla. Moottorikelkka saa ylittää tien ja sillan, ja tilapäisesti saa ajaa myös tiellä, jos maastossa liikkuminen käy kohtuuttoman vaikeaksi. Moottorikelkkailija voi reitillä syyllistyä samoihin liikennerikoksiin, mm. rattijuopumusrikoksiin, kuin yleinen tienkäyttäjä muussa liikenteessä. Rattijuopumus on rangaistavaa myös maastossa liikuttaessa.

Missä saan moottorikelkkailla?

Moottorikelkkailu on yleisesti sallittua jäällä ja merkityillä moottorikelkkailureiteillä. Moottorikelkkailureitti on säädetyssä menettelyssä moottorikelkkaliikennettä varten perustettu kulkureitti. Laaja kuulemismenettely on osa reitin perustamismenettelyä. Moottorikelkkailureiteillä on soveltuvin osin noudatettava laissa säädettyjä yleisiä tieliikennesääntöjä. Liikuntarajoitteiset voivat saada luvan kelkkailla reittien ulkopuolella. Luvan voi myöntää alueella toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kuntien ympäristöviranomaisilta saa tietoja moottorikelkkailureiteistä.

Lue lisää moottorikelkkareiteistä.

Lähde §: maastoliikennelaki, tieliikennelaki

Nopeaa apua lakiasioihin.