Liikenneturvallisuuden vaarantaminen: Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tieliikennelainsäännöstöä siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle, syyllistyy liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Seurauksena voi olla sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Ajokieltoa tulee yleensä vähintään 3 kuukautta. Jos menettely on omiaan aiheuttamaan ainoastaan vähäisen vaaran, ei tekoa katsota rikokseksi.

Tekomuodossa ei edellytetä konkreettisen vaaran aiheuttamista. Rikoksen tunnusmerkistön täyttymiseen riittää, että teosta olisi voinut aiheutua konkreettista vaaraa toisen turvallisuudelle. Tässä, kuten muissakin liikennerikoksissa, ei tuomion lopputuloksen kannalta ole keskeistä se, kuinka paljon vaaraa on aiheutunut, vaan kuinka paljon teosta olisi voinut aiheutua vaaraa. Mitä enemmän vaaraa aiheutuu, sitä enemmän yleensä rangaistaan.

Lue lisää törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Lähde §: rikoslaki

Nopeaa apua lakiasioihin.