Parkkisakko pitää maksaa, jos pysäköintiehdot on ilmoitettu selkeästi ja näkyvästi pysäköintialueella ja ajoneuvo pysäköidään niiden vastaisesti. Jos pysäköintiehtoja ei ole ilmoitettu tai ne eivät ole selkeästi näkyvillä, sakkoa ei tarvitse maksaa.

Sen lisäksi sopimukseen tarvitaan kaksi osapuolta. Yksityisen sakottajan on kyettävä osoittamaan, keiden välille sopimus on syntynyt. Toisin sanoen hänen on pystyttävä osoittamaan ajoneuvon paikalle tuoneen kuljettajan henkilöllisyys. Poliisi ja viranomaiset saavat luottaa rekisteritietoihin, mutta yksityisen pysäköinninvalvojan on selvitettävä asia muilla tiedoilla. Ajoneuvon omistajalla ei ole velvollisuutta kertoa kuljettajan henkilöllisyyttä.

Yleensä ajoneuvon kuljettaja on samalla sen omistaja tai haltija. Yksityinen sakottaja voi perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan luottaa tähän ”kokemusperäiseen todennäköisyyteen” ja kirjoittaa sopimussakon virheellisestä pysäköinnistä ajoneuvon omistajalle tai haltijalle. Jos ajoneuvon omistaja väittää muuta, on hänen todistettava väite. Hänen pitää siis todistaa, että hän ei ole ajanut autoa. Jos hän pystyy todistamaan sen, olettama peruuntuu ja sopimusta ei voida katsoa syntyneen ajoneuvon kuljettajan ja kiinteistön omistajan kesken.

Jos sakko on annettu väärin perustein, on siitä reklamoitava suoraan pysäköinninvalvontaa harjoittavalle yritykselle. Yritys voi peruuttaa maksun, jos katsoo sen aiheelliseksi. 

Lue lisää yksityisestä pysäköinninvalvonnasta.

Lähde §: PeVL 23/2013 vp

Nopeaa apua lakiasioihin.