Yksityinen pysäköinninvalvonta

Parkkisakot ›

Niin sanottuja parkkisakkoja on kahta tyyppiä, pysäköintivirhemaksu ja pysäköinnin valvontamaksu. Pysäköintivirhemaksu on viranomaisen määräämä seuraamus virheellisestä pysäköinnistä. Poliisin ohella pysäköinninvalvonnasta voi huolehtia kunnallinen pysäköinninvalvonta. Tässä kirjoituksessa ei kuitenkaan käsitellä viranomaisten määräämiä pysäköintivirhemaksuja, vaan yksityisiä pysäköintivirhemaksuja. Lisäksi tarkastellaan hieman kysymystä siitä, pitääkö sellaisia yleensä maksaa vai ei.  Mikä on pysäköinnin valvontamaksu? Pysäköinnin valvontamaksussa on kysymys yksityisoikeudellisesta Lue lisää ›

Pysäköintiehtojen rikkominen on sopimusrikkomus ›

Vallitsevan oikeuskäytännön mukaan pysäköinti yksityiselle alueelle muodostaa sopimuksen. Sopimusehdot on oltava selvästi esillä esimerkiksi opastetaulussa näkyvällä paikalla. Pysäköimällä ajoneuvon kuljettaja hyväksyy ilmoitetut pysäköintiehdot. Jos ajoneuvo pysäköidään ehtojen vastaisesti, pysäköijä rikkoo sopimusta. Tämän perusteella pysäköinninvalvoja voi kirjoittaa auton kuljettajalle valvontamaksun. Valvontamaksu on tavallaan sopimussakko seurauksena sopimuksen rikkomisesta. Sopimus syntyy ajoneuvon kuljettajan ja kiinteistön omistajan/haltijan välille. Jos Lue lisää ›

Mihin yksityinen pysäköinninvalvonta perustuu? ›

Tällä hetkellä ei ole lakia, joka säätelisi yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Toiminta rakentuu yleisten periaatteiden ja oikeuskäytännön varaan. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO:2010:23 todennut, että yksityisen pysäköinninvalvonnan harjoittaminen on sallittua. Korkeimman oikeuden ratkaisussa todetaan, että parkkeeratessa yksityisen pysäköinninvalvojan valvomalle alueelle syntyy sopimus autoilijan ja maanomistajan välillä. Vaikka autoilijoiden kesken on paljon ristiriitaisia mielipiteitä sopimuksen syntymisestä parkkeeraamistilanteessa, tämä Lue lisää ›

Omistan ajoneuvon, mutta en pysäköinyt sitä itse – pitääkö maksaa? ›

Parkkisakko pitää maksaa, jos pysäköintiehdot on ilmoitettu selkeästi ja näkyvästi pysäköintialueella ja ajoneuvo pysäköidään niiden vastaisesti. Jos pysäköintiehtoja ei ole ilmoitettu tai ne eivät ole selkeästi näkyvillä, sakkoa ei tarvitse maksaa. Sen lisäksi sopimukseen tarvitaan kaksi osapuolta. Yksityisen sakottajan on kyettävä osoittamaan, keiden välille sopimus on syntynyt. Toisin sanoen hänen on pystyttävä osoittamaan ajoneuvon paikalle tuoneen Lue lisää ›

Onko yksityinen parkkisakko julkisen vallan käyttöä? ›

Autoilijoiden ja yksityisten pysäköinninvalvontayritysten välillä on ollut erimielisyyksiä siitä, onko valvontamaksun määrääminen rinnastettava julkisen vallan käyttöön. Lähtökohtaisesti vain viranomaisilla on oikeus käyttää julkista valtaa ja siten määrätä sakko. Jos pysäköinnin ehdot on ilmoitettu selkeästi ja näkyvästi, ja ajoneuvo pysäköidään alueelle, syntyy sopimus. Ehtojen vastainen pysäköinti tarkoittaa sopimusrikkomusta, ja valvontamaksu on seuraus sopimusrikkomuksesta. Korkein oikeus on Lue lisää ›