Tällä hetkellä ei ole lakia, joka säätelisi yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Toiminta rakentuu yleisten periaatteiden ja oikeuskäytännön varaan. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO:2010:23 todennut, että yksityisen pysäköinninvalvonnan harjoittaminen on sallittua. Korkeimman oikeuden ratkaisussa todetaan, että parkkeeratessa yksityisen pysäköinninvalvojan valvomalle alueelle syntyy sopimus autoilijan ja maanomistajan välillä. Vaikka autoilijoiden kesken on paljon ristiriitaisia mielipiteitä sopimuksen syntymisestä parkkeeraamistilanteessa, tämä on vallitseva oikeuskäytäntö tällä hetkellä. Sitä on noudatettava.

Tieliikennelaissa säädetään, että pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Poikkeuksellisesti kiinteistön omistaja tai haltija voi kuitenkin sallia kiinteistölle pysäköinnin tietyin ehdoin. Kiinteistön omistaja tai haltija voi esimerkiksi vaatia, että pysäköidä saa vain tiettyihin ruutuihin tai vain tietyn ajan kerrallaan. Pysäköintiehdot on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla. Yleensä ehdot ilmaistaan erillisin opastetauluin.

Lue lisää yksityisestä pysäköinninvalvonnasta.

Lähde §: tieliikennelaki

Nopeaa apua lakiasioihin.