Autoilijoiden ja yksityisten pysäköinninvalvontayritysten välillä on ollut erimielisyyksiä siitä, onko valvontamaksun määrääminen rinnastettava julkisen vallan käyttöön. Lähtökohtaisesti vain viranomaisilla on oikeus käyttää julkista valtaa ja siten määrätä sakko.

Jos pysäköinnin ehdot on ilmoitettu selkeästi ja näkyvästi, ja ajoneuvo pysäköidään alueelle, syntyy sopimus. Ehtojen vastainen pysäköinti tarkoittaa sopimusrikkomusta, ja valvontamaksu on seuraus sopimusrikkomuksesta. Korkein oikeus on päätöksessään 2010:23 todennut, että tällaisissa tilanteissa kyse ei ole julkisen vallan käytöstä, joten valvontamaksun määrääminen on laillista. Myös perustuslakivaliokunnan lausunnosta (23/2013 vp) voidaan todeta, että yksityistä pysäköinninvalvontaa voidaan harjoittaa sopimusperusteisesti. Näillä perusteilla on todettu, että valvontamaksun määrääminen ei ole julkisen vallan käyttöä.

Lue lisää yksityisen parkkisakon maksamisesta.

Lähde §: KKO:2010:23

Nopeaa apua lakiasioihin.