Vallitsevan oikeuskäytännön mukaan pysäköinti yksityiselle alueelle muodostaa sopimuksen. Sopimusehdot on oltava selvästi esillä esimerkiksi opastetaulussa näkyvällä paikalla. Pysäköimällä ajoneuvon kuljettaja hyväksyy ilmoitetut pysäköintiehdot. Jos ajoneuvo pysäköidään ehtojen vastaisesti, pysäköijä rikkoo sopimusta. Tämän perusteella pysäköinninvalvoja voi kirjoittaa auton kuljettajalle valvontamaksun. Valvontamaksu on tavallaan sopimussakko seurauksena sopimuksen rikkomisesta.

Sopimus syntyy ajoneuvon kuljettajan ja kiinteistön omistajan/haltijan välille. Jos kuitenkaan ajoneuvon omistaja ei ole pysäköinyt ajoneuvoa, hän ei ole sopimussuhteen osapuolena. Toisin sanoen hänelle ei voida kirjoittaa valvontamaksua.

Lue lisää parkkisakoista.

Lähde §: KKO:2010:23

Nopeaa apua lakiasioihin.