Lisätyöt kuluttajapalveluksissa ovat niitä töitä, jotka eivät kuulu varsinaiseen alkuperäiseen toimeksiantoon. Normaalistihan toimeksiannossa sovitaan mitä kuluttaja palvelukseen kuuluu. Tavallista on myös, että toimeksisaaja antaa hinnan, joko kiinteänä, arviona tai enimmäishintana.

Lisätyöt kuluttajapalveluksissa kuluttajan suostumuksesta

Mikäli palvelusta suoritettaessa toimeksisaaja havaitsee tarvetta toimeksiantoon kuulumattomiin toimenpiteisiin, jotka on tarkoituksenmukaista suorittaa samassa yhteydessä, toimeksisaajan on pyydettävä lupa tilaajalta näiden lisätöiden suorittamista varten. Lisätöiden on oltava tarkoituksenmukaisia ja tarpeellisia. Usein ongelmana voi olla se, ettei kuluttajalla ole samanlaista asiantuntemusta, eikä usein käytännön mahdollisuuttakaan varmistua lisätyön tarkoituksenmukaisuudesta ja tarpeellisuudesta.

Tilaajan suostumuksella voi toimeksisaaja suorittaa myös lisätöitä, jotka eivät ole tarpeellisia tai tarkoituksenmukaisia esimerkiksi esineen käyttökelpoisuuden ja toimintakyvyn kannalta. Tällainen voi olla esim. korjauksen yhteydessä havaittu viallinen tai huonokuntoinen osa, puuttuva osa, kiinnike, suoja tms. Jollei tilaaja ole tavoitettavissa kohtuullisessa ajassa, lisätyöt saadaan suorittaa vain, jos niistä perittävät kustannukset ovat vähäiset suhteessa sovitun palveluksen hintaan tai siitä annettuun hinta-arvioon. Jos palveluksesta on sovittu enimmäishinta, eivät lisätöiden kustannukset lähtökohtaisesti saa ylittää tuota annettua enimmäishintaa.

Toimeksisaajana olevan elinkeinonharkoittajan on viipymättä ilmoitettava tilaajalle, jos hän havaitsee tarpeen sellaisiin toimeksiantoon kuulumattomiin töihin, joita ei voida lykätä aiheuttamatta vaaraa terveydelle tai omaisuudelle, mutta joiden suorittamisesta aiheutuvat kustannukset ovat vähäistä suuremmat tai johtavat sovitun enimmäishinnan ylittymiseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.