Työsopimuslain 2 luvun 14 §:n mukaan työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi. Tällöin työntekijälle on maksettava työsuhteen aikana kertyneet palkkasaatavat. Mikäli työsuhteesta johtuva saatava viivästyy, on työntekijällä oikeus saada palkkasaatavilleen korkolain mukainen viivästyskorko. Lisäksi työntekijällä on oikeus saada täysi palkka palkkasaatavan odotuspäiviltä kuitenkin enintään kuudelta kalenteripäivältä.

Jos työsuhteesta johtuva saatava ei ole selvä ja riidaton, tai jos suorituksen viivästyminen on johtunut laskuvirheestä tai tällaiseen rinnastettavasta erehdyksestä, työntekijän tulee huomauttaa viivästymisestä työnantajaa kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Huomauttamisen jälkeen työnantajan tulee kolmen arkipäivän kuluessa suorittaa palkkasaatava. Oikeus odotuspäivien palkkaan alkaa tällöin työnantajalle varatun maksuajan kuluttua.

Palkkasaataviin lasketaan kaikki työsuhteeseen liittyvät korvaukset sekä lisäksi korvaus pitämättömistä lomapäivistä. Työntekijälle maksetaan vuosiloman sijasta lomakorvaus. Lomakorvauksista säädetään tarkemmin vuosilomalaissa. Lomakorvausten kokonaismäärään vaikuttaa myös työsuhteeseen sovellettava työehtosopimus sekä mahdolliset muut työntekijän ja työnantajan välisessä työsuhteessa noudatettavat sopimukset tai käytännöt. Vuosilomalaki on pakottavaa oikeutta, josta voidaan kuitenkin poiketa työehtosopimuksella työntekijän hyväksi.

Lue lisää työsuhteen päättämissopimuksesta.

Suomen Juristit Oy
22.06.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.