Määräaikaisesta työsopimuksesta on kyse silloin, kun sopimuksen päättyminen määräytyy esimerkiksi päivämäärän, tietyn tehtävän valmistumisen tai tietyn tapahtuman mukaan.

Lain mukaan työsuhteen määräaikaisuudelle on oltava perusteltu syy. Perusteltu syy tarvitaan, jos työnantaja haluaa solmia työsopimuksen määräaikaisena. Kahdessa poikkeustapauksessa ei kuitenkaan vaadita perusteltua syytä työsuhteen määräaikaiselle. Ensinnäkin perusteltua syytä ei tarvita silloin, kun työntekijä itse haluaa solmia sopimuksen määräaikaisena. Toiseksi määräaikaisen työsopimuksen tekeminen ei edellytä perusteltua syytä, jos työsopimus tehdään pitkäaikaistyöttömän kanssa.

Määräaikainen työsopimus voidaan solmia vain silloin, kun työvoiman tarve kyseiseen tehtävään on tilapäistä. Perusteltu syy voi siten olla esimerkiksi työn projektiluonteisuus, kausiluonteisuus tai sijaisuus. Esimerkiksi kesätyössä määräaikaisen työsopimuksen käyttö on siis usein perusteltua.

Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta samoin kuin ilman perusteltua syytä tehtyjä toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia on pidettävä toistaiseksi voimassa olevina.

toistuvat määräaikaiset työsopimukset

Useiden perättäisten määräaikaisten työsopimusten tekemistä kutsutaan ketjuttamiseksi. Perättäisten sopimuksen määrää ei ole varsinaisesti rajattu. Jokaiselle sopimukselle on kuitenkin oltava olemassa perusteltu syy. Lisäksi toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoiman tarpeen pysyväksi.

Perättäisten määräaikaisten sopimusten käyttö on kuitenkin sallittua silloin, kun työntekijä itse sitä haluaa. Muutoin toistuvien määräaikaisten työsopimusten tekeminen edellyttää, että:

  • jokaiselle määräaikaiselle työsopimukselle on perusteltu syy,
  • työnantajan työvoiman tarve ei ole pysyvää, ja
  • järjestelyn tarkoitus ei ole kiertää irtisanomissuojaa.

Esimerkiksi tapauksessa KKO 2019:45 määräaikaisen työsopimuksen tekemisen perusteeksi on ilmoitettu syitä, jotka ovat ilmaisultaan niin yleisiä, että niiden perusteella ei voida välittömästi arvioida työvoiman tarpeen tilapäisyyttä. Tapauksessa toistuvia määräaikaisia työsopimuksia oli pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.

Sen sijaan tapauksessa KKO 2017:55 toistuvien määräaikaisten sopimuksen teolle oli lailliset perusteet, kun työntekijällä ei ollut laissa määriteltyä kelpoisuutta tehtävään.


Lähde §: työsopimuslaki

Lue lisää osa-aikatyöstä.


Suomen Juristi Oy / Trainee
22.04.2015
(Päivitetty 11.10.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.