Määräaikaisesta työsopimuksesta on kyse silloin, kun sopimuksen päättyminen määräytyy esimerkiksi päivämäärän, tietyn tehtävän valmistumisen tai tietyn tapahtuman mukaan.

Jos työnantaja haluaa solmia työsopimuksen määräaikaisena, sille on oltava perusteltu syy. Määräaikainen työsopimus voidaan solmia vain silloin, kun työvoiman tarve kyseiseen tehtävään on tilapäistä. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi työn kausiluonteisuus tai sijaisuus. Jos työntekijä haluaa solmia sopimuksen määräaikaisena, perusteltua syytä ei tarvita.

Määräaikaisen työsopimuksen kestoa tai perättäisten määräaikaisten työsopimusten määrää ei ole rajattu. Ainoa rajoitus on, että jokaiselle sopimukselle on oltava olemassa perusteltu syy.

Nopeaa apua lakiasioihin.