Osa-aikatyöstä on kyse, kun työntekijän työaika on lyhyempi kuin samanlaisessa työssä olevan kokoaikaisen työntekijän säännöllinen työaika. Työaika voi olla lyhyempi päivä- tai viikkotasolla, taikka kuukauden tai jopa vuoden jaksolla. Osa-aikatyöstä sovitaan yleensä työnantajan ja työntekijän sopimuksella. Syynä osa-aikaisuuteen voi olla esimerkiksi se, ettei työnantajalla ole tarjota muunlaista työtä. Työntekijä voi myös itse haluta työskennellä vain osa-aikaisesti, esimerkiksi opiskelujen ohella. Osa-aikaisuus voi perustua myös lakiin, esimerkiksi osa-aikaisen hoitovapaan tai sairauspoissaolon yhteydessä.

Osa-aikainen työsopimus voi olla sekä määräaikainen että toistaiseksi voimassaoleva.

Työnantajalla voi tulla tarvetta saada lisätyöntekijöitä sellaisiin tehtäviin, jotka ovat sopivia osa-aikaiselle työntekijälle. Jos tällainen tarve tulee, työnantajalla on velvollisuus tarjota näitä lisätöitä osa-aikaisille työntekijöille. Valitessaan työntekijöitä näihin tehtäviin, työnantajan on noudatettava tasapuolisuutta. Osa-aikainen työntekijä voi myös itse ennakkoon ilmoittaa työnantajalle, ettei ole kiinnostunut työajan lisäämisestä. Tällöin työnantajalla ei ole velvoitetta tarjota lisätyötä. Työntekijä voi aina myös peruuttaa antamansa ilmoituksen.

Osa-aikainen työsopimus päättyy samojen säännösten mukaan kuin kokoaikaisen työntekijän sopimus. Menettely riippuu tällöin siitä, onko kyseessä määräaikainen vai toistaiseksi voimassaoleva sopimus.

Nopeaa apua lakiasioihin.