Metsästysaseen kuljettaminen on pitkälti sidoksissa henkilön oikeuteen metsästää kyseisellä alueella. Asetta ei ilman luvallista tarkoitusta tai metysästysoikeuden haltijan suostumusta saa kuljettaa muuten kuin lataamattomana suojuksessa, jos henkilöllä ei ole oikeuttaa metsästää alueella.

Metsästysaseen kuljettaminen kulkuneuvoissa

Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa asetta on kuljetettava lataamattomana ja sijoitettuna suojukseen tai suojattuun tilaan. Sama pätee metsästysaseen kuljettamiseen ilma-aluksessa ja veneessä moottorin käydessä.

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla metsästysaseen kuljettaminen maastossa on kielletty kokonaan. Kielto johtuu kiellosta hyväksikäyttää moottorikäyttöisiä ajoneuvoja apuna metsästykseen. Aseen kuljettamiskiellosta on muutamia poikkeuksia. Asetta voi kantaa virantoimituksessa oleva henkilö, jolle aseen mukanaolo on virantoimituksesta johtuen tarpeellinen. Tällaisia viranomaisia ovat ainakin metästyksen valvonnasta vastaavat viranomaiset; poliisi, rajavartija ja metsähallituksen erätarkastajat. Poliisipiirin päällikkö voi antaa yksittäisessä tapauksessa luvan kuljettaa lataamatonta metsästysasetta suojuksessa em. kulkuneuvoissa myös maastossa. Tämä edellyttää kuitenkin, että käytettävä reitti on ilmoitettu ennakolta, eikä kuljetuksen aikana asetta käytetä metsästykseen.

Poronhoitotöissä olevalle poromiehelle voi poliisi antaa poroisännän esityksestä luvan kuljettaa metsästyskivääriä moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa.

Lue lisää maastoliikenteestä.

Lähde §: metsästyslaki, metsästysasetus

Nopeaa apua lakiasioihin.