Asuntokauppoja pohdittaessa, on tärkeää ymmärtää milloin ja minkälaisiin tilanteisiin asuntokauppalaki soveltuu. Kyseisessä tekstissä pohditaan nimenomaisesti Asuntokauppalain soveltumisalaa. Asuntokauppalakia käytetään asunto-osakkeiden ja muiden asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien kaupassa, ostajan oikeudellisen ja taloudellisen aseman suojaamisessa rakentamisvaiheessa sekä eräissä muissa näiden asuntojen ja asuntoyhteisön tilojen tuotantoon ja myyntiin liittyvissä oikeussuhteissa. Asuntokauppalakia sovelletaan nimenomaan asunto-osakkeiden kauppaan.

Asuntokauppalain soveltamisala

Asunto-osakkeella tarkoitetaan asunto-osakeyhtiön osakkeita ja muun osakeyhtiön (kiinteistöosakeyhtiön) osakkeita silloin, kun ne oikeuttavat asunnon hallintaan. Asumiskäytön luonteella ei ole merkitystä, vaan Asuntokauppalaki soveltuu vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitetun asunnon lisäksi myös loma-asunnon kauppaan, ellei tähän ole sovellettava kiinteistökaupan säännöksiä. Kuten todettu Asuntokauppalakia voidaan soveltaa myös muiden asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien kauppaan. Yhteisöosuudella tarkoitetaan asunto-osuuskunnan jäsenyyteen perustuvaa ja tiettyyn asuntoon kohdistuvaa asumisoikeutta. Lisäksi laki koskee asunto-osakkeiden ja asunto-osuuksien vaihtoa.

Toisinaan asuntoja myydään ennakkomyyntinä. Tämä tarkoittaa sitä, että ostajalle tarjotaan mahdollisuutta ostaa asunto jo ennen kuin se on valmis. Asuntokauppalakia aletaan soveltamaan sillä hetkellä, kun rakenteilla olevaa asuntoa ryhdytään tarjoamaan kuluttajalle sellaisin ehdoin, ettei tämä voi ilman seuraamuksia vetäytyä kaupasta tai mikäli kuluttaja saakin vetäytyä kaupasta, on hänen kuitenkin yhteisöosuuden varaamiseksi maksettava rahamäärä, joka ylittää neljä prosenttia varauksen yhteydessä sovitusta kauppahinnasta.

Milloin asuntokauppalaki ei tule sovellettavaksi?

Asuntokauppalaki koskee pääpiirteittäin myös osaomistusasuntoja ja osakeosuutta, mutta ei kaikilta osin. Lakia ei tule sovellettavaksi tilanteissa, jossa luovutetaan osuuskunnan sellainen osuus, jonka jäsenyys antaa ainoastaan oikeuden tehdä osuuskunnan kanssa huoneenvuokrasopimuksen. Laki ei niin ikään koske kiinteistön kauppaa, eikä sellaista rakennuksen kauppaa, jonka osana on vuokraoikeus toisen maahan, sillä näistä säätelee Maakaari. Lisäksi taloelementtien toimitussopimukset ovat rajattu lain soveltamisalan ulkopuolelle. Asuntokauppalain soveltamispiiristä on jätetty pois asumisoikeusasuntojen asumisoikeuksien luovuttaminen sekä aikaosuusasunnon kauppa. Kuitenkin on huomattava, että osaomistusasunnot kuuluvat asuntokauppalain soveltamisalan piiriin.

Lue lisää Asuntokauppalain soveltamisesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.