Mitä huomioida asuntokaupassa? Ostajan kannalta tärkeää on hankkia riittävät tiedot kohteesta. Myyjän on huolehdittava nämä tiedot kauppakirjaan.

Mitä huomioida asuntokaupassa?

Erityisen tärkeä asia asunnonkaupassa on sekä ostajan että myyjän kannalta se, ettei kaupan teon jälkeen tulisi ns. jälkipuheita ja reklamaatioita asunnosta. Ostaja ei halua yllätyksiä kaupan teon jälkeen. Jos ostaja tällaisia kohtaa, on ostajan esitettävä reklamaatio ja vaatimukset myyjälle. Myöskään myyjä ei halua ottaa vastaan tällaisia reklamaatioita ja vaatimuksia.

Kaupan jälkeen tehtävistä reklamaatioista ei voida varmuudella päästä kokonaan. Jos ostajalle käy ilmi, ettei asunto vastaa sitä, mitä on sovittu, ei ostajalla oikeastaan ole muuta vaihtoehtoa kuin reklamoida asiasta ja esittää myyjälle hinnanalennus, vahingonkorvaus tai kaupan purkua koskeva vaatimus. Jos tällaisia vaatimuksia esitetään, on myyjän niihin pakko vastata. Jos ostajan perusteet ovat oikeat, ei myyjällä ole muuta vaihtoehtoa kuin neuvotella kaupan ehtoja (hintaa) uusiksi.

Riitaisuuksien välttämämiseksi asuntokaupassa on myyjän kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että myyjä antaa kaiken tarpeellisen informaation asunnosta ostajalle. Vaikka myyntitilanteessa asunto pyritään esittämään parhaassa mahdollisessa valossa, ei sen varjolla totuutta saa peitellä. Ostajalle on kerrottava myös ikävät asiat asunnosta ja sellaisetkin kauppaan vaikuttavat seikat, joita ei esim. asuntonäytöllä voi havaita. Ostajan on huolehdittava siitä, että hän tarkistaa asunnon ja taloyhtiön tilan huolellisesti.

Lisäksi molempien osapuolten intressissä, mutta ennen kaikkea myyjän intressissä on se, että kauppakirjaan kirjataan ylös ne tiedot, jotka ostajalle on annettu ennen kaupan tekemistä. Lisäksi kirjataan ylös se, miten ostaja on tutustunut asuntoon. Jos vielä asuntoa rasittaa jotkut erityiset virheet, kannattaa nämä erikseen mainita kauppakirjassa. Kauppakirjaan otetuilla maininnoilla varmistetaan sitä, että jälkikäteen voidaan saada selvää siitä, mitä kaupan teon aikana on sovittu ja puhuttu. Tällöin jälkipuheiden, reklamaatioiden ja vaatimusten riski olennaisesti pienenee.

Nopeaa apua lakiasioihin.