Virallisin termein puhuttaessa joukkovelkakirjalainoilla tarkoitetaan yleisesti liikkeeseen laskettuja ja juoksuajaltaan pitkäaikaisia haltijapapereita, joissa lainan kokonaismäärä jaetaan useisiin pieniin osiin velkakirjoiksi. Useat arvo-osuusjärjestelmässä liikkeeseenlasketut joukkovelkakirjalainat ovat lainaehtojen mukaan rekisteröityjä joukkovelkakirjoja.

Joukkovelkakirjoja saatetaan kutsua muun muassa bondeiksi (englanniksi bond) tai obligaatioiksi. Eli joukkovelkakirjalaina ja obligaatio ovat toistensa synonyymejä.

Obligaatioita voivat laskea liikkeelle valtio, kunnat, pankit ja yritykset. Kyseessä on siis joukkovelkakirjalainan muoto, jonka esimerkiksi yritys on laskenut liikkeelle korottaakseen vierasta pääomaansa. Yksinkertaistettuna kyse on siitä, että obligaation ostamalla sijoittaja lainaa obligaation liikkeellelaskijalle tietyn summan rahaa ja määräajan kuluttua hän saa rahansa takaisin ja lisäksi sovitun korkotuoton. Yleensä korko maksetaan vuosittain. Obligaatiot sopivat nimenomaan sijoittajille, jotka ovat varovaisia, sillä rahallista riskiä ei juurikaan ole. Toisaalta kolikon kääntöpuolena ovat myös pienet tuotot verrattuna esimerkiksi osakesijoittamiseen. Myös obligaatioilla on mahdollista käydä arvopaperikauppaa.  


Joukkovelkakirjalainojen/obligaatioiden verotuksesta voit lukea Verohallinnon sivuilta.

Lue lisää joukkovelkakirjalainoista yleisesti.

Suomen Juristit Oy
04.08.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.