Mitä tehdään asunnon myynnin jälkeen? Asunnon myynnin jälkeen maksetaan kauppahinta sekä siirretään hallintaoikeus ja omistusoikeus ostajalle.

Asunnon myynnin jälkeen

Kun kauppakirja on allekirjoitettu ja asuntokauppa on tehty, pitää hoitaa vielä muutamia käytännön asioita.

Kauppahinnan maksu

Kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä tai sen jälkeen maksetaan kauppahinta. Kauppahinta maksetaan yleensä kauppakirjan allekirjoittamisen kanssa yhtäaikaa, mutta joskus kauppahinnan maksaminen soitaan eri ajankohtaan. Kauppahinnan voi maksaa esim. siten, että ensimmäinen erä maksetaan kaupan teon yhteydessä ja toinen erä sitten, kun hallintaoikeus asuntoon siirtyy ostajalle.

Osakekirjojen siirtomerkinnät

Asunto-osakkeesta on (yleensä) olemassa paperinen osakekirja. Osakekirja on merkkinä siitä, että osakekirjan haltija omistaa osakekirjassa mainitut asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka puolestaan tuovat oikeuden hallita jotakin asuntoa taloyhtiössä. Osakekirjassa on siirtomerkinnät eli tieto siitä, keneltä osakkeet siirtyvät ja kenelle ne siirtyvät. Huoneiston omistajan pitää olla viimeisimmän siirtomerkinnän saaja. Siirtomerkintä tehdään aina, kun omistusoikeus siirtyy.

Ilmoitus isännöitsijälle

Isännöitsijä pitää yllä taloyhtiön osakasluetteloa. Omistusoikeuden siirrosta on siis ilmoitettava isännöitsijälle. Kauppakirjan lisäksi isännöitsijälle pitää toimittaa osakekirja siirtomerkinnöin varustettuna sekä muut tarvittavat kauppakirjan liitteet tapauksesta riippuen.

Asunnon tyhjentäminen uudelle ostajalle ja avainten luovutus

Asunnon kauppakirjassa sovitaan hallintaoikeuden siirtymisestä. Hallintaoikeus voi siirtyä samalla, kun omistusoikeus siirtyy taikka se voi siirtyä myöhemin erikseen määriteltynä ajankohtana. Hallintaoikeus tarkoittaa muun muassa sitä, että ostaja saa vapaasti hallintaansa huoneiston siten, ettei siellä ole enää mitään entisen omistajan tavaraa. Hallintaoikeuden siirtyessä myös kaikki asunnon avaimet pitää antaa uudelle omistajalle.

Ilmoitus verottajalle

Jos asunnon myynnistä on syntynyt myyntivoittoa, pitää myyjän tehdä siitä ilmoitus verottajalle viimeistään seuraavaan veroilmoitukseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.