Moottorikäyttöisen kulkuneuvon käyttö metsästyksessä on kielletty. Riistaeläintä ei pyyntitarkoituksessa saa hätyyttää tai jäljittää ilma-aluksella taikka maalla kulkevalla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla eikä aluksella tai veneellä moottorin käydessä.

Riistaeläintä ei saa ampua ilma-aluksesta taikka maalla kulkevasta moottorikäyttöisestä ajoneuvosta eikä näiden suojasta tai välittömästi pysäyttämisen jälkeen sataa metriä lähempänä näitä eikä myöskään aluksesta tai veneestä moottorin käydessä.

Mikä rikos on moottorikäyttöisen kulkuneuvon käyttö metsästyksessä?

Yleisimpiä mootorikäyttöisten ajoneuvojen hyväksikäyttö on maalintujen (metsot, teeret, pyyt) metästyksessä. Metsäkanalinnut tarvitsevat pieniä kiviä ruoan hienontamiseen ja ovatkin usein tämän vuoksi aamuisin hiekkateillä tai niiden lähistöillä puissa. Lintuja ei myöskään saa ampua tielle, tieltä, eikä sen yli.  Moottorikäyttöisen kulkuneuvon käyttö metsästyksessä on vähintään metsästysrikkomusta. Täyttynyt metsästysrikos esim. teeren ampuminen puuhun tai tielle ajoneuvon vierestä on kuitenkin metsästysrikos, josta seuraa mm. tekovälineen menettäminen valtiolle. Tekijälle voidaan määrätä lisäksi metsästyskieltoa.

Metsästysrikosten vuoksi ampuma-aselupien edellytysten olemassaolo voidaan ottaa uudelleen harkintaan. Poliisi voi antaa varoituksen ja vakavammissa rikoksissa perua ampua-aseluvat kokonaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.