Kun tuomioistuin käsittelee isyyden vahvistamista tai kumoamista koskevaa asiaa, se voi määrätä tehtäväksi oikeusgeneettisen isyystutkimuksen, jos asianosainen sitä vaatii, tai tuomioistuin muuten pitää sitä tarpeellisena. Isyyttä selvittäessään myös lastenvalvojalla on oikeus tilata oikeusgeneettinen isyystutkimus mahdollisen isän sitä vaatiessa, tai jos lastenvalvoja pitää sitä muuten tarpeellisena.

Tutkimus tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa tai Helsingin yliopiston Hjelt-instituutissa. Tutkimus voidaan tehdä lapsesta, äidistä tai miehestä, jota isyysasia koskee. Isyyden kumoamista koskevassa asiassa tutkimus voidaan tehdä myös mahdolliselle oikealle isälle. Tietyissä tapauksissa, esimerkiksi miehen ollessa kadoksissa, tutkimus voidaan tehdä myös miehen vanhemmista tai muista sukulaisista, mutta vain heidän suostumuksellaan.

Näyte otetaan tutkimuksessa ensisijaisesti solunäytteenä suun limakalvolta. Verinäyte otetaan vain toissijaisesti erityisten syiden sitä vaatiessa.

Ennen kuin henkilö määrätään tutkimukseen, on tällä oikeus tulla kuulluksi asiassa. Tutkimusmääräyksen noudattamisen tehostamiseksi voidaan tarvittaessa määrätä uhkasakko.

suostumus

Lastenvalvojan tilaama oikeusgeneettinen isyystutkimus voidaan tehdä vain sen suostumuksella, josta näyte on tarkoitus ottaa. Jos tutkimus aiotaan tehdä vainajasta tai hänestä aiemmin otetusta näytteestä eikä vainaja ole eläessään antanut suostumusta tutkimukseen, siihen on saatava vainajan oikeudenomistajien suostumus.

Lue lisää isyyden vahvistamisesta.

Lähde §: isyyslaki, laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta, laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain muuttamisesta


Suomen Juristit Oy
22.4.2015
(Päivitetty 2.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.