Kun tuomioistuin käsittelee isyyden vahvistamista tai kumoamista koskevaa asiaa, se voi määrätä tehtäväksi oikeusgeneettisen isyystutkimuksen, jos asianosainen sitä vaatii, tai tuomioistuin muuten pitää sitä tarpeellisena. Isyyttä selvittäessään myös lastenvalvojalla on oikeus tilata oikeusgeneettinen isyystutkimus mahdollisen isän sitä vaatiessa, tai jos lastenvalvoja pitää sitä muuten tarpeellisena.

Tutkimus tehdään Kansanterveyslaitoksessa tai Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitoksessa. Tutkimus voidaan tehdä lapsesta, äidistä tai miehestä, jota isyysasia koskee. Isyyden kumoamista koskevassa asiassa tutkimus voidaan tehdä myös mahdolliselle oikealle isälle.

Tietyissä tapauksissa, esimerkiksi miehen ollessa kadoksissa, tutkimus voidaan tehdä myös miehen vanhemmista tai muista sukulaisista, mutta vain heidän suostumuksellaan.

1.1.2016 alkaen näyte otetaan tutkimuksessa ensisijaisesti solunäytteenä suun limakalvolta. Verinäyte otetaan vain toissijaisesti erityisten syiden sitä vaatiessa.

Ennen kuin henkilö määrätään tutkimukseen, on tällä oikeus tulla kuulluksi asiassa. Tutkimusmääräyksen noudattamisen tehostamiseksi voidaan tarvittaessa määrätä uhkasakko.

Nopeaa apua lakiasioihin.