Isyyden selvittämisellä hankitaan sellaisia tietoja, joiden perusteella miehen isyys voidaan vahvistaa. Selvittäminen on äidin kotikunnan lastenvalvojan tehtävä. Isyyden selvityksessä lastenvalvoja hankkii isyyden vahvistamista varten tarpeellisia tietoja äidiltä, sekä muilta henkilöiltä, jotka tietoja voivat antaa. Kun äiti haluaa isyyden selvittämistä, on hänen velvollisuutenaan antaa kaikki tarpeelliset tiedot totuudenmukaisina.

Ennen isyyden selvittämisen aloittamista äidille varataan tilaisuus isyyden selvitystä koskevaan neuvotteluun. Neuvottelu on käynnistettävä viipymättä sen jälkeen, kun lastenvalvoja on saanut tiedon lapsen syntymästä äidiltä, mieheltä, joka haluaa tunnustaa isyytensä tai väestörekisterin pitäjältä. Selvittäminen voidaan aloittaa jo ennen lapsen syntymää, jos avioliiton ulkopuolella raskaana oleva äiti sitä pyytää.

Neuvottelussa äidille selostetaan selvittämisen kulusta, sekä sen vaikutuksista lapsen oikeudelliseen ja taloudelliseen asemaan. Neuvottelun päätteeksi lastenvalvoja tiedustelee äidiltä haluaako tämä lastenvalvojan huolehtivan selvityksestä.

Äidin suostumuksen saatuaan lastenvalvojan on aloitettava isyyden selvittäminen ja saatettava se loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Äiti voi kieltää isyyden selvittämisen kirjallisella ilmoituksella, jos lapsi on hänen huollossa tai hoidettavanaan. Selvittäminen on kuitenkin äidin vastustuksesta huolimatta toimitettava, jos isä, joka katsoo olevansa lapsen isä, on tunnustanut isyytensä.

Isyyden selvittämisestä on laadittava pöytäkirja. Isyyden tunnustaminen tulee ajankohtaiseksi, kun lastenvalvoja katsoo, että miehen isyys on tullut toteen näytetyksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.