Asianosaisilla on lähtökohtaisesti oikeus sopia siitä, missä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa heidän välisensä riita-asia ratkaistaan. Heillä on oikeus sopia, että heidän riitansa on tutkittava jossain muussa kuin lain mukaan määräytyvässä käräjäoikeudessa, tai että asiaa ei saada tutkia jossain tietyssä käräjäoikeudessa.

Oikeuspaikkasopimus on tehtävä kirjallisesti. Se voi koskea tiettyä riitaa tai tietystä oikeussuhteesta vastaisuudessa syntyviä riitoja.

Osapuolten vapautta sopia oikeuspaikasta on kuitenkin tietyiltä osin rajoitettu. Oikeuspaikkasopimusta ei voida tehdä rikosasiassa. Oikeuspaikkasopimusta ei myöskään saa tehdä riita-asiassa, jota koskee ehdoton oikeuspaikka. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta, sekä jäämistöä ja kuolinpesää koskevat asiat. Lisäksi esim. kuluttajan, työntekijän, elatusavun hakijan tai muun heikommassa asemassa olevan osapuolen oikeuksia ei saa heikentää oikeuspaikkasopimuksella. Etukäteinen sopiminen oikeuspaikasta ei ole tällaisissa tilanteissa mahdollista, vaan pätevä oikeuspaikkasopimus syntyy ainoastaan riidan puhkeamisen jälkeen.


Lue lisää toimivaltaisesta tuomioistuimesta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
7.5.2015
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.