Omaisuuden jako avoliitossa perustuu siihen, että avopuolisoilla on omat omaisuutensa ja omat velvoitteensa itsenäisesti sekä toisistaan riippumattomasti. Avoliitto ei pääsääntöisesti vaikuta avopuolisoiden oikeusasemiin millään tavoin. Lähtökohtaisesti avopuolisoita pidetään vieraina henkilöinä toisilleen.

Avoliitto ja omaisuus

Avoliittoja koskevan erityissääntelyn puuttuessa sovellettavaksi tulevat yleiset siviili- ja varallisuusoikeudelliset säännökset, joiden avulla ratkaistaan myös kahden toisilleen tuntemattoman henkilön oikeussuhteet.

Koska avoliitto on lailla vain vähän säännelty yhteiselon muoto, sen myötä eteen tulevat tilanteet voivat olla usein vaikeasti ratkaistavissa. Avoliittojen määrä on yleistynyt nopeasti eikä lainsäädäntö ole seurannut kehityksessä välttämättä koko ajan tarpeeksi nopeasti mukana.

Avoliitto kuitenkin vaikuttaa käytännön elämässä myös varallisuuden kehitykseen ja tuloihin. Joissakin sosiaalietuuksissa on myös muun muassa puolison tuloilla merkitystä, kun katsotaan etuuden hakijan oikeutta kyseiseen etuuteen. Silloin merkittävä rajankäynti on se, onko yhdessä asuva henkilö kyseiselle hakijalle avopuoliso vai esimerkiksi kämppäkaveri.

Avoliiton oikeudellisia vaikutuksia

Omaisuutta koskevat kysymykset tulevat avoliitossa vastaan samoissa tilanteissa kuin avioliitossakin sillä erotuksella, että avioliitto on pidemmän historian omaavana instituutiona avioliittolailla pitkälti säännelty. Koska avoliittoa ei ole säännelty lailla kovinkaan laajasti eikä esimerkiksi perintöoikeudellista turvaa tueta avoliittoa koskevalla lainsäädännöllä, on avopuolisoiden hyvä varautua keskinäisin sopimuksin ja järjestelyin kaikkiin vastaantuleviin tilanteisiin.

Avoeron sattuessa tehdään pääsääntöisesti omaisuuden erottelu, jossa molemmille avopuolisoille kuuluu oma omaisuutensa. Jos avopuolisot omistavat yhteistä omaisuutta, se jaetaan tasan. Näin ollen kuoleman varalta kannattaa tehdä testamentti, jos haluaa jättää omaisuutta avopuolisolle.

 

(Lähde §: laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta)

Lue lisää avoliitosta ja avoliiton oikeusvaikutuksista.

Nopeaa apua lakiasioihin.