Paliskunnan perustaminen tapahtuu kokouksessa, joka pidetään Lapin aluehallintoviraston määräämänä aikana paliskunnan toimialueen rajojen tultua vahvistetuiksi. Poronhoitoalueella on poronomistajien muodostamia paliskuntia, jotka vastaavat toimialueensa poronhoitoa koskevista tehtävistä ja vastuista. Osakkaat muodostavat paliskunnan. Paliskunnat taas muodostavat paliskuntain yhdistyksen.

Paliskunta voi kantaa ja vastata toimialueensa poronhoitoa koskevissa asioissa ja saada nimiinsä oikeuksia sekä tehdä sitoumuksia tässä laissa tarkoitettujen tehtäviensä suorittamiseksi. Paliskunnan osakas ei vastaa henkilökohtaisesti paliskunnan velvoitteista.

Paliskunnan perustaminen kokouksella

Uuden paliskunnan perustamisesta koskevaan kokoukseen voivat osallistua kaikki ne poronomistajat, joiden poroja paliskunnan alueella hoidetaan. Kokous kutsutaan koolle paliskunnan hallituksen ilmoituksella, joka on julkaistava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Äänestyksessä, jokainen paliskunnan osakas saa äänestää yhtä monella äänellä kuin hänellä on lukuporoja. Lukuporoilla tarkoitetaan poronomistajalla viimeksi vahvistetun poroluettelon mukaan olevia vuotta vanhempia teurasporoja ja eloporoja.

Lähde §: poronhoitolaki

Nopeaa apua lakiasioihin.