Palkka: Palkkaturva

Työntekijän palkkaturva

Laissa säännellään työntekijän palkkasaatavan turvaamisesta niissä tilanteissa, joissa työnantaja on maksukyvytön. Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen valtion varoista työnantajan konkurssin ja muun maksukyvyttömyystilanteen varalta. Kun työnantaja on maksukyvytön, työntekijä voi myös päättää työsuhteensa.

Työntekijällä on oikeus Suomen palkkaturvaan, jos työ on tehty Suomessa, paitsi jos kyse on ulkomaisen työnantajan Suomessa tapahtuneesta tilapäistyöstä. Palkkaturvaa voi saada Suomessa kotipaikan omaava työntekijä, joka on tehnyt työtä ulkomailla suomalaiselle työnantajalle. Kuitenkaan kahdessa maassa ei voi olla yhtä aikaa palkkaturvaoikeutta.

Palkkaturvana voidaan maksaa kaikki saatavat, jotka työnantaja on velvollinen työntekijälleen maksamaan. Näiden on perustuttava työsuhteeseen ja niiden peruste ja määrä on selvitettävä

Palkkaturvahakemus tehdään työvoimatoimistoon tai työvoima- ja elinkeinokeskukseen erityisellä lomakkeella. Hakemuksen voi tehdä työntekijä tai konkurssipesä. Se on jätettävä kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä. Palkkaturvan enimmäismäärä on yhtä työntekijää kohden samalle työnantajalle tehdystä työstä 15 200 euroa.

Nopeaa apua lakiasioihin.