Parisuhde voidaan rekisteröidä Suomessa, kun ainakin toinen parisuhteen osapuolista on Suomen kansalainen ja hänellä on asuinpaikka Suomessa. Parisuhteen rekisteröinti on mahdollista, vaikka kumpikaan ei olisi Suomen kansalainen, jos molemmilla on ollut asuinpaikka Suomessa vähintään kaksi (2) vuotta ennen rekisteröintiä.

Parisuhteen rekisteröinti

Parisuhteen rekisteröinti tapahtuu Digi- ja väestötietoviraston välityksellä tai käräjäoikeudessa. Parisuhde rekisteröidään allekirjoittamalla rekisteröintiasiakirja. Puolisoiden lisäksi sen allekirjoittaa läsnä oleva siviilivihkimiseen oikeutettu viranomainen. Siviilivihkimiseen oikeutettuja viranomaisia ovat esimerkiksi käräjätuomarit sekä maistraatin henkikirjoittaja.

Viranomaisen ei tarvitse kysyä puolisoilta, tahtovatko he rekisteröidä parisuhteen toistensa kanssa, mutta näin voidaan tehdä. Puolisoiden halutessa rekisteröinti voidaan suorittaa muuallakin kuin edellä mainituissa paikoissa, mutta tällöin se ei välttämättä ole maksutonta. Virka-ajan ulkopuolella suoritetusta rekisteröinnistä peritään yleensä maksu.

Edellytyksenä parisuhteen rekisteröinnille on, että Digi- ja väestötietovirasto on tutkinut rekisteröidyn parisuhteen esteet ja esteitä rekisteröinnille ei ole.

Rekisteröity parisuhde päättyy kuten avioliittokin. Se purkautuu, kun toinen puolisoista kuolee tai kun purkamista haetaan tuomioistuimelta. Purkamista tuomioistuimelta haetaan samalla tavalla kuin avioeroa.

Rekisteröidyn parisuhteet muuttaminen avioliitoksi

Mikäli parisuhde on rekisteröity Suomessa, voivat parisuhteen osapuolet muuttaa parisuhteensa avioliitoksi tekemällä tätä koskevan ilmoituksen yhdessä Digi- ja väestötietovirastolle.


Lue lisää rekisteröidystä parisuhteesta.

Lähde §: Laki rekisteröidystä parisuhteesta ja avioliittolaki


Suomen Juristit Oy
9.6.2015
(Päivitetty 20.3.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.