Kahden samaa sukupuolta olevan henkilön parisuhteen rekisteröinnin mahdollistava laki on ollut voimassa Suomessa vuodesta 2002 alkaen. Rekisteröity parisuhde on väylä samaa sukupuolta oleville henkilöille virallistaa suhteensa.

Parisuhteen rekisteröinnillä on kutakuinkin samanlaiset oikeusvaikutukset kuin avioliitolla. Rekisteröidyn parisuhteen osapuoli saa esimerkiksi perimysoikeuden kumppaninsa jälkeen samalla tavalla kuin aviopuoliso toisen puolison kuoltua. Joitakin avioliiton oikeusvaikutuksia rekisteröidyltä parisuhteelta kuitenkin puuttuu.

Rekisteröityyn parisuhteeseen liittyvät poikkeukset

Rekisteröity parisuhde poikkeaa avioliitosta ensinnäkin siinä, että rekisteröityyn parisuhteeseen ei sovelleta samanlaista isyysolettamaa kuin avioliitossa sovelletaan. Esimerkiksi, jos kahden naisen välisessä rekisteröidyssä parisuhteessa toinen heistä synnyttää lapsen, toista naista ei katsota suoraan lapsen vanhemmaksi ja huoltajaksi pelkästään rekisteröidyn parisuhteen perusteella. Parisuhteen toinen osapuoli voi kuitenkin adoptoida kumppaninsa lapsen. Tosin rekisteröidyn parisuhteen osapuolet eivät voi yhdessä adoptoida ulkopuolista lasta.

Parisuhteen rekisteröinti ei myöskään suoraan anna kumppaneille oikeutta yhteiseen sukunimeen. Yhteinen sukunimi on mahdollista saada vain tavallisen nimenmuutosmenettelyn kautta.

Avioliittolaki ja rekisteröity parisuhde

Eduskunta äänesti syksyllä 2014 lakialoitteesta, jonka tavoitteena oli avioliittolain muuttaminen sukupuolineutraaliksi. Eduskunta hyväksyi aloitteen kahdessa käsittelyssä ja tasavallan presidentti vahvisti avioliittolain muuttamisen helmikuussa 2015.

Avioliittolaki sekä siihen sidoksissa olevien lait ovat astuneet voimaan sukupuolineutraaleina maaliskuussa 2017. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt samaa sukupuolta olevien henkilöiden on mahdollista solmia keskenään avioliitto ja saada kaikki siitä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet. Avioliiton solmiminen tapahtuu tekemällä puolisoiden toimesta yhteinen ilmoitus Digi- ja väestötietovirastolle.

Lähde §: Laki rekisteröidystä parisuhteesta ja avioliittolaki

Lue lisää rekisteröidyn parisuhteen esteistä.


Suomen Juristit Oy
9.6.2015
(Päivitetty 20.3.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.