Rekisteröidyn parisuhteen esteet ja niiden tutkinta kuuluu Digi- ja väestötietovirastolle (ent. maistraatti). Rekisteröity parisuhde voidaan solmia vasta sen jälkeen, kun rekisteröidyn parisuhteen esteiden tutkinta on suoritettu. Jotta pariskunta voi solmia avioliiton, on ensin tutkittava, onko liitolle mahdollisia esteitä.

Rekisteröidyn parisuhteen esteet

Puolisoiden tulee itse pyytää esteiden tutkintaa ennen parisuhteen rekisteröinti Digi- ja väestötietovirastosta (DVV). Esteet parisuhteen rekisteröinnille ovat samat kuin esteet avioliitolle. Parisuhdetta ei voi ensinnäkään rekisteröidä alle 18-vuotias henkilö. Toisin kuin avioliittoon, alaikäinen ei voi saada poikkeuslupaa rekisteröidyn parisuhteen solmimiseen oikeusministeriöltä. Tämä on ainoa poikkeus avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen esteiden välillä.

Parisuhdetta ei ole mahdollista rekisteröidä, jos jompikumpi parisuhteen osapuoli on jo naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Rekisteröinnin estää myös läheinen sukulaisuussuhde. Parisuhdetta ei siis voida rekisteröidä, jos sen osapuolet ovat toistensa sisaruksia tai sukua toisilleen suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa eli kyseessä on esimerkiksi vanhempi ja lapsi. Rekisteröidyn parisuhteen esteeksi luokitellaan adoption kautta syntyvä sukulaisuus, joka estää parisuhteen rekisteröinnin.

Oikeusministeriö voi myöntää erityisluvan parisuhteen rekisteröimiselle sellaisille parisuhteen osapuolille, joista toinen on toisen sisaruksen jälkeläinen eli toinen on toisen täti tai setä.


Lue lisää rekisteröidystä parisuhteesta.

Lähde §: avioliittolaki ja laki rekisteröidystä parisuhteesta


Suomen Juristit Oy
9.6.2015
(Päivitetty 20.3.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.