Rekisteröity parisuhde

Lapsen hankkiminen yksin ›

Adoptiolaki mahdollistaa lapsen hankkimisen myös yksin. Adoptiota yksin hakeva voi olla joko avioliitossa oleva puoliso tai avioton. Pääsääntöisesti avioliitossa elävät puolisot voivat yhdessä hakea adoptiota, jos kyseessä on alaikäinen lapsi. Avioliitossa elävä puoliso ei voi yksin adoptoida alaikäistä lasta ellei kyse ole hänen aviopuolisonsa lapsesta tai omasta lapsesta, joka on aikaisemmin annettu adoptioon. Aviopuoliso voi Lue lisää ›

Adoptointi rekisteröidyssä parisuhteessa ›

Avioliittolain muutos astui voimaan 2017. Muutoksen myötä avioliittolaki muuttui niin sanotuksi tasa-arvoiseksi avioliittolaiksi. Tämä mahdollistaa samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliiton solmimisen. Lakimuutos toi lisäksi samaa sukupuolta oleville aviopareille adoptiolaissa määritellyn aseman: avioliitossa olevat puolisot voivat yhdessä adoptoida adoptiolapsen. Adoption ehdot rekisteröidyssä parisuhteessa Rekisteröity parisuhde voidaan muuttaa avioliitoksi, jonka jälkeen samaa sukupuolta olevalle avioparille avautuu mahdollisuus yhdessä Lue lisää ›

Rekisteröity parisuhde ja rekisteröintimenettely ›

Parisuhde voidaan rekisteröidä Suomessa, kun ainakin toinen parisuhteen osapuolista on Suomen kansalainen ja hänellä on asuinpaikka Suomessa. Parisuhteen rekisteröinti on mahdollista, vaikka kumpikaan ei olisi Suomen kansalainen, jos molemmilla on ollut asuinpaikka Suomessa vähintään kaksi (2) vuotta ennen rekisteröintiä. Parisuhteen rekisteröinti Parisuhteen rekisteröinti tapahtuu Digi- ja väestötietoviraston välityksellä tai käräjäoikeudessa. Parisuhde rekisteröidään allekirjoittamalla rekisteröintiasiakirja. Puolisoiden Lue lisää ›

Rekisteröidyn parisuhteen esteiden tutkinta ›

Rekisteröidyn parisuhteen esteet ja niiden tutkinta kuuluu Digi- ja väestötietovirastolle (ent. maistraatti). Rekisteröity parisuhde voidaan solmia vasta sen jälkeen, kun rekisteröidyn parisuhteen esteiden tutkinta on suoritettu. Jotta pariskunta voi solmia avioliiton, on ensin tutkittava, onko liitolle mahdollisia esteitä. Rekisteröidyn parisuhteen esteet Puolisoiden tulee itse pyytää esteiden tutkintaa ennen parisuhteen rekisteröinti Digi- ja väestötietovirastosta (DVV). Esteet Lue lisää ›

Mikä on rekisteröity parisuhde? ›

Kahden samaa sukupuolta olevan henkilön parisuhteen rekisteröinnin mahdollistava laki on ollut voimassa Suomessa vuodesta 2002 alkaen. Rekisteröity parisuhde on väylä samaa sukupuolta oleville henkilöille virallistaa suhteensa. Parisuhteen rekisteröinnillä on kutakuinkin samanlaiset oikeusvaikutukset kuin avioliitolla. Rekisteröidyn parisuhteen osapuoli saa esimerkiksi perimysoikeuden kumppaninsa jälkeen samalla tavalla kuin aviopuoliso toisen puolison kuoltua. Joitakin avioliiton oikeusvaikutuksia rekisteröidyltä parisuhteelta kuitenkin Lue lisää ›