Sillä, kuuluuko henkivakuutuksen perusteella maksettava henkivakuutuskorvaus kuolinpesän varoihin vai ei, voi olla suuri merkitys pesän velkojien tai puolison avio-oikeuden kannalta. Yleensä on tilanne sellainen, että henkivakuutuskorvaus ei kuulu kuolinpesän varoihin.

Henkivakuutuksen perusteella maksettava korvaus kuuluu kuolinpesän varoihin vain, jos kuolinpesä on merkitty vakuutuksen edunsaajaksi tai jos vakuutuksessa ei ole voimassa olevaa edunsaajamääräystä. Henkivakuutuskorvausta ei siis kuulu merkitä vainajan varoihin, jos vakuutuksessa on voimassaoleva edunsaajamääräys. Vain jos edunsaajana on kuolinpesä, henkivakuutuskorvaus merkitään vainajan varoihin.

Mitä tapahtuu, kun henkivaakutuksen edunsaaja puuttuu

Edunsaajamääräystä ei ehkä alun perinkään ole ollut tai se on peruutettu eikä uutta ole määrätty. Jos edunsaajaksi merkitty on kuollut, kuuluu vakuutuskorvaus niin ikään vakuutetun kuolinpesän varoihin. Asiaa on tulkittava vakuutussopimuslain säännösten mukaisesti.

Henkivakuutus kuuluu kuolinpesään, kun edunsaaja kieltäytyy henkivakuutuskorvauksesta

Henkivakuutuskorvaus voidaan maksaa kuolinpesään myös siinä tapauksessa, että edunsaajaksi merkitty luopuu vakuutuskorvauksesta tai kun vakuutuksenottajan ja edunsaajan suhde on esim. avioeron johdosta päättynyt ennen vakuutustapahtumaa. Vakuutuksenottaja on yleensä sama kuin vakuutettu. Vakuutustapahtuma on kuolema, jonka perusteella korvaus suoritetaan.

 

Lue lisää henkivakuutuksen verokohtelusta ja henkivakuutuksen vaikutuksesta lakiosaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.