Kuolinpesän yhteishallinnossa osakkaiden tulee kuolinpesän selvittämistä varten yhteisesti hallita kuolinpesän omaisuutta. He edustavat tällöin yhdessä kuolinpesää kolmatta henkilöä vastaan sekä yhdessä kantavat ja vastaavat pesää koskevissa asioissa. Toimenpide, joka ei siedä viivytystä, voidaan suorittaa, vaikkei kaikkien osakkaiden suostumusta saada hankituksi.

Osakkaalla on yhteishallinnossa oikeus ajaa kannetta pesän hyväksi. Muut osakkaat haastetaan tällöin kuultaviksi oikeudenkäyntiin. Kannetta on oikeus ajaa muiden kuolinpesän osakkaiden vastustuksesta huolimatta. Tämä on ymmärrettävissä osakkaiden yhteishallinnon sisäiseksi kontrolliksi. Kannetta ajavalla osakkaalla on oikeus saada kuolinpesästä korvaus kuluistaan, mikäli oikeudenkäynnillä pesään saadut varat tähän riittävät tai se muutoin harkitaan kohtuulliseksi.


Lähde §: perintökaari

Lue lisää kuolinpesän osakkaan korvausvastuusta.

Suomen Juristit Oy
16.02.2015

Nopeaa apua lakiasioihin.