Miten kuolinpesän yhteishallinto toimii?

Kuolinpesän yhteishallinnossa osakasten tulee kuolinpesän selvittämistä varten yhteisesti hallita kuolinpesän omaisuutta. He edustavat tällöin yhdessä kuolinpesää kolmatta henkilöä vastaan sekä yhdessä kantavat ja vastaavat pesää koskevissa asioissa. Toimenpide, joka ei siedä viivytystä, voidaan suorittaa, vaikkei kaikkien osakasten suostumusta saada hankituksi.

Osakkaalla on yhteishallinnossa oikeus ajaa kannetta pesän hyväksi. Muut osakkaat haastetaan tällöin kuultaviksi oikeudenkäyntiin. Kannetta on oikeus ajaa muiden kuolinpesän osakkaiden vastustuksesta huolimatta. Tämä on ymmärrettävissä osakkaiden yhteishallinnon sisäiseksi kontrolliksi. Kannetta ajavalla osakkaalla on oikeus saada kuolinpesästä korvaus kuluistaan, mikäli oikeudenkäynnillä pesään saadut varat tähän riittävät tai se muutoin harkitaan kohtuulliseksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.