Kuolemantapausten sattuessa, kuolinpesän osakkaat saattavat miettiä miten heidän toimensa vaikuttavat suhteessa muihin osakkaisiin tai henkilöihin, jotka ovat oikeutettuja perintöön. Voivatko he itse osakkaina joutua vahingonkorvausvastuuseen? Perintökaaressa todetaan, että kuolinpesän osakas voi joutua vahingonkorvausvastuuseen pesänselvityksestä riippuvaista tahoa kohtaan, jos osakas kuolinpesää hallitessaan on tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut vahinkoa. Korvausta voidaan alentaa, jos tuottamus on vain lievää ja alennus vahingon määrä ja muut seikat huomioon ottaen harkitaan kohtuulliseksi.

Usean korvausvelvollisen kesken on korvausmäärä jaettava sen mukaan kuin harkitaan kohtuulliseksi ottaen huomioon kunkin korvausvelvollisen viaksi jäävän syyllisyyden määrä ja muut asianhaarat.

Velkojien suojana osakkaiden yhteishallinnossa suorittamia toimenpiteitä vastaan on uhka osakkaiden henkilökohtaisesta velkavastuusta sekä mahdollisuus saada pesä pesänselvittäjän hallintoon. Osakkaat voivat myös edellä selostetuin tavoin joutua vahingonkorvausvastuuseen.

Lähde §: perintökaari

Lue lisää kuolinpesän osakkaista.


Suomen Juristit Oy
16.02.2015
(Päivitetty 18.08.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.