Kuka voi olla kuolinpesän osakas?

Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset ja yleistestamentin saajat sekä eloonjäänyt puoliso. Eloonjäänyt puoliso ei ole kuolinpesän osakas, jos puolisoilla oli avio-oikeuden poissulkeva avioehto tai jos ositus kuolleen ja eloonjääneen puolison välillä on toimitettu. Perillisasemassa tai yleistestamentin saajana puoliso kuitenkin on kuolinpesän osakas avioehdosta ja osituksesta riippumatta.

Jos jollakin on esimerkiksi testamentin toissijaismääräyksen mukaan oikeus saada perintö tai testamentti vasta toisen perillisen kuoltua, on kyseinen henkilö vasta jälkimmäisen kuolinpesän osakas. Näin on asianlaita testamenttimääräyksen ohella myös puolison perintöoikeustilanteessa, jolloin ensiksikuolleen puolison toissijaiset perilliset ovat vasta eloonjääneen puolison kuolinpesän osakkaita.

Perillinen ja yleistestamentin saaja ovat osakkaan asemassa silloinkin, kun heidän oikeutensa on riidanalainen. Riidanalaisessa osakkuusasemassa oleva perillinen tai yleistestamentin saaja on siten kutsuttava muun muassa perunkirjoitukseen ja hänellä on samat osakkaan oikeudet ja velvollisuudet kuin kuolinpesän riidattomillakin osakkailla.

Nopeaa apua lakiasioihin.