Voiko jo vahvistettua elatusapua muuttaa?

Elatusavun suuruutta on mahdollista muuttaa. Se tehdään käytännössä joko sopimuksella tai tuomiolla. Vaikka aiempi elatusapu olisi ratkaistu tuomioistuimen päätöksellä, sitä on mahdollista muuttaa vanhempien sopimuksella.

Jos vanhemmat eivät ole samaa mieltä elatusavun muuttamisesta, asia saattaa muodostua vaikeaksi. Muuttamiseen on oltava hyvät perustelut. Lain mukaan muuttaminen on mahdollista vain, jos olosuhteissa on tapahtunut olennaisia muutoksia. Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että elatusvelvollisen tulot ovat olennaisesti kasvaneet tai alentuneet aiemman päätöksen tai sopimuksen jälkeen.

Nopeaa apua lakiasioihin.